Βρουμίδης Scrap

Περισυλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία, Ανακύκλωση μετάλλων


Περισσότερα

Πληροφορίες

Ανακύκλωση Μετάλλων | Χαλκίδα | Εύβοια | Περισυλλογή | Μεταφορά | Επεξεργασία | Ανακύκλωση Μπρούτζου | Χαλκού | Καλώδια | Αλουμίνια | Παλαιά Σίδερα | Ανακύκλωση Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών | Αποξήλωση κτιρίων | Αποξήλωση Εργοστασίων | Χαλκίδα | Εύβοια | Θήβα | Λαμία | Πανελλαδική Κάλυψη

Υπηρεσίες


Αποξήλωση κτηρίων

Αλουμίνια

Παλιά σίδερα

Ανακύκλωση

Φωτογραφίες